Mir organiséieren allerlee flott Saachen : Kachcours, Mammendagsiessen, Aerobiccours-Fittnesscours, Concerten, Kannerfuesbal, Wäicours, Blummecours, Ausflich, Cabaret….. a seit méi wéi 10 Joer eist ganz flott Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart, den 1. Weekend no Allerhellegen an de Stroossen vun eisem schéinen Duerf.

Ouni eis 150 aktiv Memberen wär esou e Programm net méiglech a mir sin immens frou dat si eis esou gudd ennerstëtzen an ëmmer do si wa se gebraucht gin. Hinnen all e grousse Merci.

Vill aaner Informatiounen fannt dir op eiser Homepage. Klickt roueg heinandsdo bei eis eran, bestëmmt gidd dir dann och sou muenches gewuer a fannt villeicht och déi eng oder aner Saach déi iech gefällt an usprecht.

Hoffentlech begéine mir eis dann geschwënn. Merci villmollls fir ären Intérêt un eisem Veräin.

Ganz léif Gréiss

Linda Hartmann

Präsidentin Fraen a Mammen Berdorf

Joomla templates by a4joomla